paritinti

paritinti
parìtinti tr. 1. sukant aplink, nustumti, paridenti: Paritysiva tekinius į žvirgždduobę Žem. Taip tas bačkas paritino į balą plauti BsMtII119. Į aslos vidurį naujosios trobos įeidamys, susiedai paritino du duonos kukuliu S.Dauk. Idant, lipant neprieteliuo į pilį, galėtum jį, tais ronais paritinus, į pakalnę nublokšti S.Dauk. Ana kamuolį siūlų parìtino, ir eik paskun tą kamuolį (ps.) Lz. Aš nekeikiu, aš tik sakau: kad tave susukt kamuolin ir parityt patvorin Vlk. Paritino, ana lėkė ir nulėkė su bačka DS335(Krtv). Kap man (mergelei) neverkuot, gailiai nekukuot – paritinau žiedelį per rūtų darželį LMD(Dv). Ejau par lieptelį, paritinau žiedelį LTR(Šlčn). Parìtinau žiedelį gilių marių dugnelin (d.) Arm, Bn. Bernelis papykėjo, žiedelį paritino (d.) Onš. | Už tai daktaras paritino jam (Šumakeriui) didįjį auksinį pinigą, visus nustebindamas savo dosnumu Vaižg. 2. kiek patraukti, susukti pradalges į gabužus: Kokią valandikę parìtins, nepasius Rdn. 3. šnek. užauginti: Iš kur bus pas mane sveikata [= turėsiu sveikatos]: itokius šešis parìtinau kap šulus Arm. \ ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; paritinti; parritinti; perritinti; praritinti; priritinti; suritinti; užritinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • antritinti — antrìtinti (ž.) tr. užristi: Antrìtino an velkių [akmenį] ir išvilko Šv. Akminą ančrìtino an rūsio, ir įlūžo Pvn. Tas žmogus ėmęs ir antritinęs tą patį kelmą S.Dauk. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apritinti — aprìtinti tr. 1. apversti: Vė[ja]s apritino trobalę Dr. Būt apritinęs trobalę, kad būčio nesubučiavusi, – toks girtas vyrelis grįžo Dr. Ar aprìtinsi kalną? (ps.) Plng. 2. apsukti: Aš noru aną aprìtinti aplinkuo Vž. Tą vežimą antreip aprìtinom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atritinti — atrìtinti 1. tr. Pls atstumti, sukant paviršiumi, atridenti: Anie atrìtino tris bačkas Als. Vyrai, atrìtinkit vieną rąstą Jdr. | refl. tr.: Rusnės apylinkių žvejai dar neseniai per Jonines atsiritindavo prie laužo alaus statinaitę, merginos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išritinti — išrìtinti 1. tr. DŽ išstumti, sukant aplink, išridenti: Po Palanga jūra išritina gintarų Šts. Aš tuos žalius dobilėlius visus iššienausiu ir pilkuosius akmenėlius visus išritinsiu TDrIV67(Švnč). Alaus bačkelės jau išritintos ir volės ištrauktos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuritinti — nurìtinti 1. tr. BŽ265, DŽ1 sukant aplink, nustumti, nuridenti: Nurìtino bačką nato par kluoną Šč. Nurìtinau malkas kluonan Rod. Ta ans supylė ten, nurìtinęs į Vadakstį tą bosą Klk. Staigus vėjo gūsis čežėdamas nuritina smulkių, geltonų lapų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paridenti — tr. 1. DŽ paritinti: Paridenk, ir riedės J.Jabl. Aš tą žiedelį paridenau, par lygius laukus ridenau (d.) Jž. | refl.: Viena [pupa] palovėn nudribo ir pasridẽno LKT270(Brž). 2. paraičioti: Vaikinai eina vieni pas kitus margučių paridenti [per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paridinti — parìdinti žr. paritinti 1: Tai paridìnkit žiedą par skarelę, ir bus kelias (ps.) Šmn. Rankeles prausiau, žiedelius mausčiau – paridinau žiedelį in marelių dugnelį d. | Vaikas įtraukė kaklą, lyg pasirengęs iškęsti kokią pirtį, paridino… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pariedenti — tr. paritinti, paristi: Pariedẽno tą kamuoliuką Lnkv. Imsiu tuojau ir pariedensiu po kojų aukso kamuolį rš. riedenti; pariedenti; suriedenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paritenti — 1. žr. paritinti 1: Da labiau ant šalį paritenk, kad nekliūt Paį. 2. tr. kiek ritinėti (kiaušinius): Vaikščiojo vienas pas kitą per Velykas kiaušinių paritenti rš. ritenti; atritenti; įritenti; išritenti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paritinėti — iter. dem. paritinti. 1. SD1136 paridenti: Paritinėk akminus par dieną – suplonėsi Pj. Vaikas nor tutę paritinėti Plt. | Tokią kultuvę paritinėsi, paritinėsi, i paliks minkšti, daili drabužiai Skd. Šilinis ir Budreika paėmė po papirosą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”